Programet e trajnimit

Alpha Web

Programi i trajnimit AlphaWeb përmban:

 • Instruksione për fillimin e punës në program.
 • Njohuri praktike mbi administrimin e:
  • magazinës
  • blerjeve & furnitorëve
  • shitjeve & klientëve
  • arkës & bankës
  • artikujve të prodhimit
  • qëndrave të kostos
  • listëpagesave
  • amorizimit të aktiveve afatgjata
 • Njohuri mbi ndërtimin e raporteve të personalizuara.
 • Njohuri mbi kostumizimin e ambienteve të punës.

Trajnime GIS

Programi i trajnimit GIS përmban:

 • Njohuri mbi konceptet e përgjithsme GIS (pikat, harqet, poligonet,imazhet, tekstet dhe tabelat e atributeve);
 • Njohuri mbi konceptet dhe funksionet hapësinore;
 • Njohuri mbi hartografinë, konceptet e prezantimit, formatet e dokumenteve dhe të printimit;
 • Importi i të dhënave, digjitalizimi, bashkimi i tabelave, projektimi i shërbimeve dhe integrimi i paketës Windows/MS Office;
 • Digjitalizimi dhe modifikimi i të dhënave vektoriale (AutoCAD Map);
 • Prodhimi i hartës tematike, etj.

Kurset në grup

Kurset e trajnimit në grup, ofrohen nga specialistë të lartë finance. Duke ndjekur kurset në grup ju:

 • Keni kohë mjaftueshëm për t’u konsultuar me specialistin rreth specifikave të biznesit tuaj.
 • Ndani idetë tuaja me pjestarët e grupit, duke përfituar nga pyetjet dhe shembujt e tyre.
 • Përfitoni dije dhe konsulencë të nevojshme për t’i përdorur dhe përshtatur me biznesin tuaj.

Kurset individuale

Kurset individuale zhvillohen online ose pranë zyrave të IMB-së, nga specialistë të lartë finance, me orare fleksibël sipas kërkesave tuaja. Duke ndjekur programin individual të trajnimit:

 • Kryeni regjistrime konkrete në program.
 • Ju përcaktoni orarin e zhvillimit të trajnimit.
 • Mund të zhvilloni trajnimin online, në lidhje direkte më specialistin.
 • Trajnimi është intensiv, në pak seanca sipas kërkesës tuaj.

KËRKO TRAJNIM