Si mund t’ju ndihmojmë?

IMB-ja ju ofron shërbime për të vënë në punë programet Alpha, trajnime për përdoruesit e rinj, si dhe ndihmë online falas.

Shërbime për programin

Shiko më shumë

Trajnim dhe certifikim

Shiko më shumë

Ndihma online

Shiko më shumë