Risi dhe njoftime

 • Risi-21

  Mbyllja e vitit në AlphaWeb

  Ndiqni vidoen ilustruese me procedurat e mbylljes së vitit ushtrimor 2013 në programin AlphaWeb.

  Lexo më shumë
 • Risi-1

  Manuali Alpha Platinum

  Ky manual do të shërbejë si një udhërrëfyes, që nga instalimi i programit deri te funksionet më të përparuara.

  Lexo më shumë
 • RisiVersion

  Versioni i ri AlphaWeb

  Njihuni me të rejat e versionit të fundit 3.9 të programit AlphaWeb.

  Lexo më shumë