Për ndërmarrjet e vogla

 • Untitled-1

  AlphaWeb Start

  Lehtëson punën dhe bashkëpunimin në distancë. Punon tërësisht online kudo që ka internet. Ruan të dhënat (backup) automatikisht.

  Shiko Produktin
 • Farmaci

  Alpha Farmaci

  Llogarit automatikisht vlerën e recetës. Paraqet në çast raporte për shitjet, recetat, gjendjen e barnave sipas datave të skandencës etj.

  Shiko Produktin
 • Start

  Alpha Start

  Raporton në çdo kohë perfomancën e biznesit tuaj. Regjistron shpejt shitjet dhe shpenzimet. Kontrollon lehtësisht inventarin.

  Shiko Produktin
  Love it 1024