Për ndërmarrjet e vogla

 • Untitled-1

  AlphaWeb Start

  Lehtëson punën dhe bashkëpunimin në distancë. Punon tërësisht online kudo që ka internet. Ruan të dhënat (backup) automatikisht.

  Shiko Produktin
 • Farmaci

  Alpha Farmaci

  Llogarit automatikisht vlerën e recetës. Paraqet në çast raporte për shitjet, recetat, gjendjen e barnave sipas datave të skandencës etj.

  Shiko Produktin