Për ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha

 • awb

  AlphaWeb

  AlphaWeb është program financiar për administrimin e bizneseve të medha dhe ndërmarrjeve me strukturë komplekse pune.

  Shiko Produktin
 • Web-Business

  AlphaWeb Business

  Program financiar i plotë dhe i thjeshtë në përdorim. Gjeneron raporte të larmishme, dhe ndërton raporte të personalizuara.

  Shiko Produktin
  Love it 1236
 • Listpagesa

  Alpha Listëpagesa

  Regjistron shpejt listëpagesat. Gjeneron formatet zyrtare të raporteve. Mban të dhënat e punonjësve  të kompanisë.

  Shiko Produktin
 • Water-Bill

  Alpha Water Bill

  Program informatik për ndërmarrjet e ujësjellës – kanalizimeve. Automatizon procesin e faturimit. Afishon në internet faturat.

  Shiko Produktin
 • Pharma

  Alpha Pharma

  Program informatik për depot farmaceutikë. Regjistron fatura shitje/blerje për barnat. Gjeneron raporte specifike për kontrollin e barnave.

  Shiko Produktin
 • Web-Buxhetor

  AlphaWeb Buxhetor

  Program informatik për administrimin e institucioneve buxhetore. Gjeneron në çast  raportet e blerjeve, arkëtimeve, veprimeve me thesarin.

  Shiko Produktin