Ndihma online

Më poshtë, zgjidhni programin për të cilin ju duhet ndihmë.

AlphaWeb

Materiale Trajnuese

Video Tutoriale

Pyetje të Shpeshta

Shkarko Manualin e Përdorimit

Alpha Platinum

Materiale Trajnuese

Video Tutoriale

Pyetje të Shpeshta

Shkarko Manualin e Përdorimit

AlphaWeb Buxhetor

Ndihma AlphaWeb Buxhetor

Materiale Trajnuese

Specifika per Buxhetorët

Shkarko Manualin e Përdorimit