Kontakte

Zyra e Shitjeve

+355 4 22 53 466

sales@imb.al

Zyrat Qendrore

+355 4 22 53 466

imb@imb.al

Partnerët Tanë

Kontakto partnerët tanë në Shqipëri dhe Kosovë

Qendra trajnimi

Kontakto qendrat tona të trajnimeve në të gjithë Shqipërinë