Çmimet e Programeve me TVSH

AlphaWEB Start Online

 • Licensa: Abonim vjetor
 • Përdorues/Muaj: 26€
 • Implementimi: Sipas vlerësimit
 • Hostim në Google Cloud: Sipas përdorimit
 • Asistencë Teknike: E përfshirë
 • Modul Shitje & Blerje 
 • Modul Magazina 
 • Modul Arka & Banka 
 • Modul Kliente & Furnitor 
 • Modul Kontabilitet 
 • Modul Raporte 
Shiko Produktin

AlphaWEB Business Online

 • Licensa: Abonim vjetor
 • Përdorues/Muaj: 38€
 • Implementimi: Sipas vlerësimit
 • Hostim në Google Cloud: Sipas përdorimit
 • Asistencë Teknike: E përfshirë
 • Modulet AlphaWeb Start, përfshirë:
 • Modul Qendra Kosto
 • Modul Listëpagesa
 • Modul Asete
 • Modul Prodhim
 •  

Shiko Produktin