Paketat Alpha

KALKULATORI I ÇMIMIT

Start

26 përdorues/muaj
 • Abonim: Vjetor
 • Asistencë Online: Sipas vlerësimit
 • Hostim në Google Cloud: Sipas përdorimit
 • Help Desk: E përfshirë
 • Modul Shitje & Blerje
 • Modul Magazina
 • Modul Arka & Banka
 • Modul Klientë & Furnitorë
 • Modul Kontabilitet
 • Modul Raporte

Start+

32 përdorues/muaj
 • Abonim: Vjetor
 • Asistencë Online: Sipas vlerësimit
 • Hostim në Google Cloud: Sipas përdorimit
 • Help Desk: E përfshirë
 • Modul Shitje & Blerje
 • Modul Magazina
 • Modul Arka & Banka
 • Modul Klientë & Furnitorë
 • Modul Kontabilitet
 • Modul Raporte
 • +1 Modul Business

Business

38 përdorues/muaj
 • Abonim: Vjetor
 • Asistencë Online: Sipas vlerësimit
 • Hostim në Google Cloud: Sipas përdorimit
 • Help Desk: E përfshirë
 • Modul Shitje & Blerje
 • Modul Magazina
 • Modul Arka & Banka
 • Modul Klientë & Furnitorë
 • Modul Kontabilitet
 • Modul Raporte
 • Modul Qendra Kosto
 • Modul Listëpagesa
 • Modul Asete
 • Modul Prodhim

Business Group

59 përdorues/muaj
  • Abonim: Vjetor
  • Asistencë Online: Sipas vlerësimit
  • Hostim në Google Cloud: Sipas përdorimit
  • Help Desk: E përfshirë
  • Modul Shitje & Blerje
  • Modul Magazina
  • Modul Arka & Banka
  • Modul Klientë & Furnitorë
  • Modul Kontabilitet
  • Modul Raporte
  • Modul Qendra Kosto
  • Modul Listëpagesa
  • Modul Asete
  • Modul Prodhim
  • Ndërmarrje: Pa limit