Çmimet e Programeve me TVSH

AlphaWEB Start Online

 • Licensa: Sipas përdorimit
 • Përdorues/Muaj: 18 €
 • Përdorues shtesë: +18
 • Implementim & Trajnim fillestar: 
 • Asistencë Teknike: E përfshirë
 • Modul Qendra Kosto: X
 • Modul Listëpagesa: X
 • Modul Prodhimi: X
 • Modul Amortizimi: X
 • Modul Aprovimet: X
 • Modul Rezervime: X
 • Modul Business Intelligence: X
Shiko Produktin

AlphaWEB Business Online

 • Licensa: Sipas përdorimit
 • Përdorues/Muaj: 32 €
 • Përdorues shtesë: +32
 • Implementim & Trajnim fillestar: 
 • Asistencë Teknike: E përfshirë
 • Modul Qendra Kosto:
 • Modul Listëpagesa: 
 • Modul Prodhimi: 
 • Modul Amortizimi: 
 • Modul Aprovimet: 
 • Modul Rezervime: 
 • Modul Business Intelligence: 
Shiko Produktin