POS1

Përshkrim i shkurtër

AlphaPos është program kompjuterik, i cili thjeshtëzon proçesin ne pikat e shitjes dhe në të njëjtën kohë përmirëson dhe eksperiencën e klientit. Punon si online ashtu edhe offline dhe është mjaftueshëm i lehtë në përdorim. Te punësuarit do të kenë gjithcka brenda të njëjtës faqe duke reduktuar kohën e veprimeve ndjeshëm.

Programi është ideal për të gjithë pikat e shitjes me shumicë apo pakicë.

Përfitimet kryesore:

 • Gjeneron në çast raportet për shitjet, debitorët, arkëtimet, inventarin.
 • Regjistron shpejt dhe thjesht shitjet.
 • Kontrollon me lehtësi inventarin.
 • Punon si në një kasë të vetme, ashtu edhe në rrjet kasash të lidhur me një kompjuter qendror.
 • Lidhet me printer fiskal, lexues barkodesh, peshore etj.

Modulet bazë: raporte, inventarë, shitje dhe blerje, administrimi, transferimi.

Shërbimi i ofruar: instalim, trajnim profesional për përdorimin e programit, asistencë teknike fillestare për të vënë në punë programin, konfigurimin e tij sipas kërkesave të përdoruesve dhe manuale përdorimi.

Funksione kyçe

Regjistron shpejt shitjet në kasë

Me  AlphaPos regjistron shpejt, me një klikim, shitjet në kasë. 

 • Regjistron faturat me disa metoda pune: ekran touch screen, vetëm me tastierë, vetëm me maus.
 • Konfigurohet me kartat e klientëve për mbledhjen e pikëve.
 • Gjeneron dhe printon barkode dhe çmime për artikujt.
 • Kërkon shpejt artikujt: me skaner, duke filtruar kodin apo përshkrimin e artikullit.
 • Konfiguron çmimet e shitjes për t’u shfaqur automatikisht në faturë.

Administron me lehtësi inventarin

Alpha Pos ndihmon të gjitha njësitë tregtuese që kanë një ose më shume  magazina dhe tregtojnë shumë artikuj.

 • Kontrollon lëvizjet e inventarit me një mori raportesh të hollësishme.
 • Regjistron një numër të pakufizuar artikujsh me të dhëna të plota si: kod/kod bar, grup artikujsh, deri në dy njësi matjeje etj.
 • Kontrollon mungesat dhe stoqet e inventarit duke njoftuar për nevojat e furnizimit.
 • Thjeshtëzon procesin e regjistrimit të hyrjeve dhe daljeve të artikujve në magazinë, duke plotësuar shpejt, pak fusha, në një format të thjeshtë fletëhyrje/fletëdalje.
 • Importon automatikisht në program listë artikujsh me gjendjet e tyre, nga një dokument i jashtëm (p.sh nga një format ekseli).

Regjistron blerjet nga furnitori
 • Regjistron shpejt në një format të thjesht, me pak fusha, blerjet nga furnitorët.
 • Plotëson automatikisht librin e blerjeve dhe raporte të tjera për blerjet dhe furnitorët (raporte për pagesat e kryera).
 • Mban të dhëna të plota për furnitorët, që nga të dhënat informuese të tyre deri te detyrimi i mbledhur.
 • Rakordon faturat me porositë, pagesat, hyrje-daljet nga magazina.

Lidhet me të gjitha pajisjet 
 • Printon në të gjitha kasat fiskale në Shqipëri dhe Kosovë.
 • Lidhet me skanera për leximin e çmimeve të artikujve dhe me pajisjet Display (ekran për leximin e çmimit).
 • Lidhet gjithashtu me programet e financës duke transferuar të dhënat kyçe  (shitjet, blerjet, listë artikujsh etj).

 

Kontrollon punën e përdoruesve të programit
 • Administratorët mund të çelin përdorues të rinj (shitës, arkëtar, magaziner) dhe t’i kufizojnë të drejtat e tyrë në program (të regjistrojnë, të fshinë apo vetëm të shohin raporte).
 • Administratorët mund të shikojnë historikun e të gjitha veprimeve të kryera  nga përdoruesit e programit (ora e hyrjes dhe daljes nga programi, veprimi i kryer, nga cila kasë etj.)

 

Ndjek ecurinë e aktivitetit nëpërmjet raporteve

Ambienti i raporteve përmbledh te gjitha pasqyrat e gjeneruara nga veprimet me shitjet, blerjet, inventarët, likuiditetet etj.

 • Gjeneron formatet zyrtare të librit të shitjeve, librit të blerjeve, ditarit të arkës etj.
 • Merr raporte për xhiron ditore të shitjeve, marzhin e shitjeve (të ilustruara me grafik), për artikujt më të shitur, etj.
 • Merr raporte për regjistrin përmbledhës dhe analitik të blerjeve, për gjendjet debitore dhe kreditore të klientëve dhe furnitorëve.
 • Raportet mund të kategorizohen sipas përdoruesve, periudhave, artikujve etj.

Më shumë